Цјеновник

На основу члана 26. Статута Јавне установе за културу и спорт „Културно-спортски центар“ Пале, Управни одбор Јавне установе за културу и спорт „Културно-спортски центар“ Пале, д о н о с и

 

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА

Јавне установе за културу и спорт „Културно-спортски центар“ Пале

 Услуге које пружа Јавна установа за културу и спорт Културно-спортски центар Пале даваће се по цјеновнику како слиједи:

 

Члан 1.

  1. ЦИЈЕНА ИЗДАВАЊА ТЕРМИНА У ДВОРАНИ „ПЕКИ“

Редни

Број

Врста услуга

Јединица мјере

Цијена без ПДВ-а у КМ

1.

Тренинг клубова и школе фудбала 

1 сат и 30 минута

             30,00

2.

Тренинг клубова повремени корисници

1 сат и 30 минута

             30,00

3.

Тренинг борилачких спортова у малој сали

1 сат и 30 минута

             10,00

4.

Рекреација, стални и повремени корисници

1 сат

             60,00

 

       2. ЦИЈЕНА ЗАКУПА САЛЕ 

Редни

број

Врста услуга

Јединица мјере

Цијена без ПДВ-а у КМ

1.

Издавање сале за музичке манифестације (без коришћења паркета за посјетиоце, зависно од значаја манифестације цијена се може повећавати)

 

по договору

 

         3,000.00

2.

 

Издавање сале за одигравање утакмица

 

1 сат и 30 минута

30 x број термина

 

3.

Издавање сале за читав дан

(вријеме се рачуна од 08:00-20:00)

 

1 сат

 

360,00

 

       3. ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА РЕКЛАМУ 

Редни

број

 

Врста услуга

 

 

Јединица мјере

 

Цијена без ПДВ-а у КМ

 

1.

Закуп простора за рекламу на паркету испод кошева- један полукруг

         

12 мјесеци

 

    1,500.00

 

2.

 

Закуп простора за рекламу на средини паркета – круг

 

 

12 мјесеци

 

 

   3,000.00

 

 

3.

-Закуп мањег простора на зиду изнад трибина и испод коша величине 2 x 2 метра

-Закуп већег простора на зиду изнад трибина и испод коша величине 4 x 2 метра

-Закуп простора испод трибина

 

12 мјесеци

 

12 мјесеци

12 мјесеци

   

       300,00

 

       750.00

       350.00

4.

- Издавање бине по метру квадратном

 

 

           5,00

5.

Издавање столице по једном комаду

         

           1,00

 

       4. ЗАКУП ПРОСТОРА

  1.  Издаје се под закуп простор испред улаза на терен у Спортску дворану „Пеки“ намјењен за кафе-бар, као и простор на другом спрату такође намјењен за угоститељске сврхе на период од годину дана са могућношћу продужења уговорА.
  1. Закуп простора испред улаза на терен у Спотску дворану „Пеки“ као простор намјењем за угоститељске сврхе који се налази на другом спрату (користио би се повремено када се организују веће културне и сортске манифестације) , издаје се по почетној цијени од 500,00 КМ. У цијну закупа оба простора урачуната је вода и гријање. У цијену простора није урачуната струја, одржавање и чешћење простора који се издаје под закуп.
  2. Цијена закупа пословног простора најењеног за издавање у Спортско-пословном центру “Пеки“ Пале износи: за неоправљени просотр 2 (двије) КМ по метру квадратном, за пословне просоторе који су већим дијелом завршени цијена закупа по метру квадратном износи 4 (четри) КМ.

 

 Члан 2.

   ЦИЈЕНА ИЗДАВАЊА БИОСКОПСКЕ САЛЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ПАЛЕ

             1. Издавање биоскопске сале у Културном центру Пале уз коришћење озвучења у љетном периоду износи 200 КМ по једном сату.

            2. Издавање биоскопске сале у Културном центру Пале уз коришћење озвучења у зимском периоду износи 300 КМ по једном сату.

 

УПРАВНИ ОДБОР